Uit onderzoek blijkt dat hoortoestellen voor 95% van de gehoorverliezen een goed hulpmiddel zijn. Dat betekent voor bijna alle gehoorverliezen!

Toch klopt dit niet met het beeld dat de maatschappij heeft over hoorapparaatjes.
De reden hiervoor zijn de ongelofelijke innovaties die de sector de afgelopen jaren kende. Dat hoortoestellen voor 95% van de gehoorverliezen een goed hulpmiddel zijn, is een impressionant percentage. Toch zijn wij als audioloog hier niet geheel over verbaasd.

In de praktijk merken we steeds meer dat mensen met lichte of complexe gehoorverliezen onder de indruk zijn van hoe natuurlijk hun hoorapparaatjes klinken.
En hoe fijn ze het vinden om opnieuw deel uit te maken van de conversatie.
Of mensen die hun oude hoortoestellen vernieuwen en hier ongelofelijk enthousiast op reageren.

R&D afdeling, Erlangen

Om dit te kunnen begrijpen vanuit technisch standpunt, nodigde WSAudiology, het bedrijf achter o.a. Signia hoortoestellen, ons uit op hun R&D afdeling in Duitsland om te tonen hoe hun hoortoesteltechnologieën eigenlijk ontwikkeld worden.

Het team ter plekke bestaat uit 450 ingenieurs die hier dag in dag uit mee bezig zijn.

Miniatuur computer

De eerste stap is het ontwikkelen van software vanop een computer. Deze software wordt later geprogrammeerd op een chip zo groot als een iPad. Er worden allerlei complexe wiskundige formules ontwikkeld om geluid op een zo natuurlijk mogelijke manier te gaan versterken. Bij elke formule die wordt toegevoegd of aangepast, wordt er geluisterd naar de impact ervan op de klankkwaliteit. Het streefdoel? Een zo zuiver mogelijk geluid zonder geruis. Eens het geheel van alle wiskundige formules op punt staat, worden deze geprint op een microchip. Een chip kleiner dan een munt van 1 cent!

Dagdagelijkse situaties

Doorheen het hele ontwikkelingsproces van de chip worden er nog rekenformules ontworpen in onderzoekslabo’s. Het gaat hierbij om extra geluidsbewerkingen die voor meer comfort en/of spraakverstaan zorgen zoals windruisonderdrukking, feedbackonderdrukking, lawaaionderdrukking etc.

Voor elke feature wordt een aparte gespecialiseerde afdeling opgericht. Elke afdeling implementeert hun nieuwe inzichten en technieken die daarna uitbundig in een labo worden geanalyseerd.

In een later stadium worden deze op een Chinese vrijwilliger, genaamd Kenmar, getest. Dit is een pop met een gemiddelde lichaamsbouw. Jawel, R&D beschikt over de mogelijkheid om hem midden in een windvlaag te plaatsen en het bijhorende geruis over de microfoon te minimaliseren, hem in het midden van een cocktailfeestje te plaatsen en toch zijn gesprekspartner te kunnen verstaan.

Aandacht voor bedieningsgemak

Een derde aspect dat bijdraagt tot de evolutie binnen de hoortoestelindustrie is de gebruiksvriendelijkheid. Denk hierbij heel concreet aan oplaadbaarheid en Bluetooth-compatibiliteit. Er wordt gekeken naar de bouw van een hoortoestel met als doel: miniaturisatie, verminderd energieverbruik en optimale stabiliteit.

De eerste grote test

Wanneer alle afdelingen het met elkaar eens zijn, worden er enkele demotoestellen in productie genomen. Deze worden aangepast bij slechthorende collega’s om al een eerste feedback van de eindconsument te krijgen. Indien nodig worden er nog kleine aanpassingen doorgevoerd.

Het team

Naast het hele technische aspect van de chipontwikkeling is er nog een heel team aanwezig dat de productlancering ondersteunt.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de mensen die een app ontwikkelen, aanpassoftware maken om de hoortoestellen te kunnen instellen in het hoorcentrum, een marketing team dat de productlancering voorbereidt, customer service voor de opvolging, … .
De totale kostprijs van een nieuw platform loopt al snel op tot tientallen miljoenen euro’s.

Hoorcomputers

Waar vroeger hoortoestellen werden gebruikt als geluidsversterkers om een gehoorverlies te compenseren, wordt er vandaag de dag veel tijd en energie gepompt in het ontwikkelen van complexe hoorcomputers.
Deze hoorcomputers sluiten aan bij de werking van de hersenen om een zo optimaal mogelijk spraakverstaan te bekomen met een zo natuurlijk mogelijke klankkwaliteit. En liefst ook nog gebruiksvriendelijk.

Een uitdaging die niet uit de weg gegaan wordt en fantastische resultaten oplevert! Een reden te meer om alles wat u over klassieke hoortoestellen weet te vergeten.

Benieuwd naar wat deze hoortoestellen voor u kunnen betekenen? Contacteer ons!

Antwerpen centrum
   03 216 06 00
   Mechelsesteenweg 198C, 2018 Antwerpen

 

15 + 6 =

Hoorcentrum Doudelet