Symptomen

Sluipende hoorvermindering

Hoorverlies ontwikkelt zich heel geleidelijk, haast onmerkbaar.
Anders dan andere zintuiglijke beperkingen – bv. een verminderd gezichtsvermogen – wordt een beginnend hoorverlies niet meteen opgemerkt.
Het kan jarenlang ongemerkt voortgaan. Vaak verschieten mensen pas achteraf hoeveel geluiden ze jarenlang gemist hebben.

Ik hoor het wel maar versta het niet

Spraak is opgebouwd uit een groot aantal verschillende klanken die elkaar snel opvolgen. Sommige klanken worden beter verstaan dan andere.
Zo worden de medeklinkers met een hoge toon, zoals f, s en t, eenvoudig overstemd door de luide klinkers met een lage toon, zoals een a, o en u.
In rumoerige situaties werkt het cognitief systeem extra hard om geluiden te ontwarren en te scheiden. Iemand met slechts een licht gehoorverlies kan zich daarom in een drukke omgeving al snel uitgeput voelen en problemen ondervinden om de gesprekspartner goed te verstaan. Hoe ernstiger het hoorverlies hoe meer problemen iemand ook in een stille omgeving zal ondervinden.

Signalen van gehoorverlies

Omwille van het sluipende karakter van hoorverlies is de kans groot dat u het effect ervan niet meteen merkt en pas stappen onderneemt als het hoorverlies verder geëvolueerd is. Vaak is het de directe omgeving die het verminderd gehoor als eerste signaleert.
Waarschijnlijk ondervindt u dat mensen meer mompelen en u vaker om herhaling vraagt. Of dat u zich meer moet inspannen om gesprekken te kunnen volgen.

Dit kan leiden tot vermoeidheid of zelfs het vermijden van situaties die u vroeger heel plezierig vond. U zet de televisie luider dan vroeger om uw favoriete programma’s te kunnen volgen. U hoort wel verschillende geluiden maar kan niet alles goed verstaan en vindt achtergrondrumoer uitermate storen.

Herkent u deze situaties? Weet dat u zeker niet alleen bent. Wereldwijd zouden er circa 36 miljoen mensen hinder ondervinden van een verminderd gehoor.

Wist u dat bij 65-plussers zelfs bij één op drie hoorverlies voorkomt? Bovendien wordt de populatie slechthorenden steeds jonger.

Hoorverlies kan een onmiskenbaar grote impact op uw levenskwaliteit hebben. Gelukkig is er wat te doen.
In de meeste gevallen kan een hoortoestel namelijk de oplossing bieden!

Relevante pagina’s

Hoortest | Onze troeven | Werking gehoor

 

Weet u hoe goed u hoort?

 

Hoorcentrum Doudelet