Symptomen

Oorsuizen

Men spreekt van oorsuizen of de medische term tinnitus wanneer iemand geluiden waarneemt die zijn omgeving niet kan horen. Dit geluid kan veel verschillende vormen aannemen. Tinnitus is een van de meest voorkomende oorklachten bij volwassenen met een prevalentie van ongeveer 15% . De oorzaken kunnen erg uiteenlopend zijn zoals bijvoorbeeld ouderdomsslechthorendheid, lawaaischade, bepaalde medicatie of anatomische problemen al dan niet ter hoogte van het oor zelf. Soms kan er zelfs geen duidelijke oorzaak aangetoond worden.

Tinnitusanalyse

De geluiden die iemand met tinnitus hoort, kunnen heel uiteenlopend zijn: ruisen, brommen, piepen, fluiten, rinkelen, … Het kan gaan om erg scherpe geluiden of net lage bromtonen. Het geluid kan continu aanwezig zijn of een pulserend verloop hebben. Ook wat de waargenomen luidheid betreft zijn er grote verschillen. Het is zelfs mogelijk dat de luidheid gedurende de dag varieert. Het zou kunnen dat u de suizingen in één oor, beide oren of zelfs midden in uw hoofd hoort. Veel van de hierboven aangehaalde aspecten komen tijdens een tinnitus-analyse aan bod waardoor het type suizingen en de eventuele invloed van geluid erop vastgelegd kan worden.

Relevante pagina’s

Soorten

 

Weet u hoe goed u hoort?

 

Hoorcentrum Doudelet