Soorten

Tinnitus maskeren

Tinnitus wordt niet beschouwd als een ziekte maar wel als een symptoom. In tegenstelling tot een ziekte waarbij het doel is om de oorzaak aan te pakken, kunnen bij tinnitus vaak alleen de symptomen worden bestreden. Hoewel er voor de meeste gevallen geen genezing bestaat, kan er vaak wel verlichting geboden worden.

Akoestische stimulatie

Via ruisgeneratoren en de meest hoogtechnologische hoortoestellen wordt het mogelijk om suizingen te maskeren of zelfs volledig te doen verdwijnen.
Gezien uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er in 80% van de gevallen naast tinnitus ook een gehoorverlies aanwezig is, zal er eerst getracht worden de klachten op te lossen met een geavanceerd maar discreet hoortoestel.
Het basisprincipe hierachter is akoestische stimulatie. Dit betekent dat u uw brein in staat stelt om opnieuw beter te horen en u daardoor meer gericht bent op aangename hoorervaringen van buitenaf dan op het eigen tinnitusgeluid.

Therapiegeluiden

Indien akoestische stimulatie niet zou volstaan, kan er gekozen worden voor een apart tinnitusprogramma.
Dit programma zorgt voor een geluidsverrijking waardoor de suizingen gemaskeerd worden. Dankzij de nieuwste technologieën kan u zelf bepalen welke instellingen en geluiden het prettigst klinken en indien nodig kan u deze zelf aanpassen via een applicatie op uw smartphone of via een afstandsbediening.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in stille of stressvolle situaties naar rustgevende geluiden te luisteren die de aandacht afleiden van de suizingen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat stress ervoor zorgt dat geluid doordringender waargenomen wordt.

Notch-therapie

Recentelijk passen we ook een nieuwe primeur toe binnen de tinnitusbehandelingen nl. Notch-therapie.
Deze methode is bijna onhoorbaar gezien het geen gebruik maakt van aanvullende geluiden maar het tinnitusgeluid opneemt in het reeds aanwezige achtergrondgeluid.
Hierdoor vermindert de overstimulatie en leren de hersenen om het gesuis niet langer waar te nemen.

Ruisgeneratoren

Noisers zijn bedoeld voor mensen zonder hoorverlies. Ze zien er uit als hoortoestellen maar versterken de geluiden in de omgeving niet.
Ze zorgen voor een zacht geruis of zeegeluiden die de aandacht van de tinnitus afleiden.

Sound Pillow

Mensen die moeilijkheden ondervinden bij het slapen kunnen geholpen worden met een Sound Pillow.
Dit is een speciaal ontworpen kussen dat u kan aansluiten op een externe geluidsbron om de stilte in de slaapkamer te breken en zo de aandacht van uw suizingen af te leiden.

Relevante pagina’s

Symptomen

 

Weet u hoe goed u hoort?

 

Hoorcentrum Doudelet